Սեպտեմբերի 19-23-ի աշխատանքների պլանավորում

Նախատեսված ուսումնական նախագծեր-«Լողափնյա աշուն» , «Տիեզերք»«Բարձունքի հաղթահարում»«Երկրորդ դասարանցիների ռադիո» ուսումնական նախագծեր:

Շաբաթվա ընթերցանության նյութերը—  Աթաբեկ Խնկոյան «Ես»«Արտույտն ու երկինքը»

Շաբաթվա երգերն ու պարերը«Թոն Կուգա», «Արի Սիրուն» պարերգեր Читать далее «Սեպտեմբերի 19-23-ի աշխատանքների պլանավորում»

Реклама

Աթաբեկ Խնկոյան «Ես»

Ագռավը մի խեցգետին բռնեց և նստեց ծառին:

Խեցգետինն ուզեց ազատվի, կտցից զատվի ու ասավ նրան.
— Ոսկեհատիկ ագռա՛վ տատիկ, ո՞վ է մեզնից կեղտոտը:
Ագռավը սեղմեց կտուցը և կռռաց.
-Դո՜ւ…
— Ոսկեհատիկ ագռա՛վ տատիկ, ո՞վ է մեզնից նախշունը:
Ագռավը բացեց կտուցն ու կռռաց.
— Իհա՜րկե ես…
Կտուցը բաց անելուն պես, խեցգետինը կտցից ընկավ ջուրը և իրեն ազատեց:

«Բարձունքի հաղթահարում»ուսումնական նախագիծ

Մասնակիցներ-Արևելյան դպրոցի 2.1 դասարանի սովորողներ, ծնողներ:

Ճամփորդության վայրը՝  Թեղենիս լեռ:

Ճամփորդության օրը՝ սեպտեմբերի 23 :
Նպատակը
Ամրապնդել սովորողի կապը շրջապատող միջավայրի հետ, նպաստել սովորողների միջանձնային հարաբերությունների ձևավորմանը , հնարավորություն ստեղծել հետազոտական աշխատանքի միջոցով նորանոր տեղեկատվական գիտելիքներ ստանալ: Ներգրավել ծնողներին ուսումնական հետազոտական աշխատանքներում: Читать далее ««Բարձունքի հաղթահարում»ուսումնական նախագիծ»