Ջրով բնագիտական փորձեր

Ներկայացնում է Նարեկ Բեզիրգանյանը