Սեպտեմբեր ամսվա հաշվետվություն

Իրականացված ուսումնական նախագծերը՝

Սովորած հեքիաթների և բանաստեղծությունների ցանկ՝

Читать далее «Սեպտեմբեր ամսվա հաշվետվություն»

Հ. Թումանյան «Ամպն ու սարը»

Ամպը եկավ նստեց սարին,
Նստեց սարի սուր կատարին։
— Լըսի՛, պապի՛, ասավ նրան,
Լավ օրերըդ անցան, կորան.

Խիստ սոսկալի
Ցուրտ է գալի։
Ասավ, գնաց։
Սարը կամաց
Մտավ սիպտակ

Վերմակի տակ։

Հոկտեմբերի 7-11-ի աշխատանքների պլանավորում

Շաբաթվա ուսումնական նախագծերը-«Ես»ուսումնական նախագիծ, «Խխունջ»ուսումնական ռադիոյի ստեղծում

Շաբաթվա երգեր-«Կաքավի երգը»,« Արև, արև»,«Արև, արև դուրս արի»«Ձիուկը»,«Հինգ էծ»«Աղվես գնաց մտավ ջաղաց» ,Լորիկ,

Երգարան

Շաբաթվա երգերը

Ունկնդրման նյութեր

Կոմիտասյան ունկնդրման փաթեթ Читать далее «Հոկտեմբերի 7-11-ի աշխատանքների պլանավորում»